Stront
Stront.jpg

Źródła izotopowe zawierające Sr-90, stosowane w rentgenoradiometrach DP-66 i DP-66M, wyprodukowane przez Instytut Badań Jądrowych w Świerku (obecnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych).
Bouncywikilogo.gif Zobacz artykuł na wikipedii Stront

Stront (Sr, Strontium) – srebrzystobiały metal z grupy berylowców. Posiada 39 znanych izotopów, licząc z jądrami wzbudzonymi, z czego cztery nieradioaktywne i występujące naturalnie (Sr-84, -86, -87 i -88). Największe zastosowania mają Sr-89, o czasie połowicznego rozpadu wynoszącym ponad 50 dni, oraz Sr-90. Sr-89, podobnie jak Sr-90 służy jako materiał do radioterapii nowotworów układu kostnego.

Stront-87

Stront-87 występuje naturalnie i jest stabilny. Powstaje z rozpadu rubidu zgodnie z równaniem reakcji: . Dzięki znajomości procentowego, masowego udziału tego izotopu strontu i rubidu-87, można obliczyć wiek minerału zgodnie ze wzorem:

Stront-90

Stront-90 to izotop strontu mający największe znaczenie pod względem radiologicznym. Okres połowicznego rozpadu to 28,78 lat, rozpadając się na Itr-90. Emituje promieniowanie beta, przez co jest silnie niszczący, jeżeli dostanie się do organizmu żywego. Zostaje pochłonięty najczęściej wraz z wodą lub pożywieniem już wcześniej zawierającym stront. Z chemicznego punktu widzenia jest podobny do wapnia, przez co w postaci jonowej jako kationy Sr2+ może zostać wchłonięty i wbudowany w układ kostny. Usunięcie go z organizmu, tak jak zbadanie jego zawartości w ciele żywym, jest niezwykle trudnym procederem. Powoduje raka kości, raka szpiku kostnego oraz białaczkę, jednak w odpowiedniej terapii może służyć jako czynnik leczniczy tych właśnie dolegliwości. W przemyśle używa się go do pomiaru grubości materiałów oraz jako paliwo w radzieckich radioizotopowych generatorach termoelektrycznych, w postaci fluorku strontu.

Stront-90 a Czarnobyl

Sr-90 powstaje w wyniku rozszczepienia jądra atomowego. Jest produktem ubocznym zarówno wybuchu bomby atomowej, jak i katastrofy w Czarnobylu. Obok jodu-131 oraz cezu-137 jest jednym z trzech izotopów pierwiastków o największym znaczeniu radiologicznym, biorąc pod uwagę skażenia postczarnobylskie.

Według ukraińskich organizacji szacuje się, że w 2000 roku w Zonie znajdowało się 20790 Ci radioaktywnego strontu. Znaczna większość strontu jaka opadła w Zonie to cząstki niezjonizowane, które są ciężko transportowane w ekosystemie. Opadły w płytkich glebach, z czasem wchłanianie przez trawy, rośliny owoców leśnych i grzyby, czyli organizmy o krótkich korzeniach. Następnie w łańcuchu pokarmowym, zjedzone runo leśne, a z nim stront, wędruje w ciała dzików, sarn, gryzoni i innych tego typu zwierząt. Pożary traw w Zonie spowodowałyby uwolnienie ogromnej ilości tego pierwiastka ponownie do atmosfery.

symbol
izotopu
Z(p) N(n)  
masa (u)
 
połowiczny czas rozpadu
energia wzbudzenia
73Sr 38 35 72,96597(64) na pewno więcej niż 25 ms
74Sr 38 36 73,95631(54) 50 ms (na pewno więcej niż 1,5 µs)
75Sr 38 37 74,94995(24) 88(3) ms
76Sr 38 38 75,94177(4) 7,89(7) s
77Sr 38 39 76,937945(10) 9,0(2) s
78Sr 38 40 77,932180(8) 159(8) s
79Sr 38 41 78,929708(9) 2,25(10) min
80Sr 38 42 79,924521(7) 106,3(15) min
81Sr 38 43 80,923212(7) 22,3(4) min
82Sr 38 44 81,918402(6) 25,36(3) d
83Sr 38 45 82,917557(11) 32,41(3) h
83mSr 259,15(9) keV 4,95(12) s
84Sr 38 46 83.913425(3) stabilny
85Sr 38 47 84,912933(3) 64,853(8) d
85mSr 238,66(6) keV 67,63(4) min
86Sr 38 48 85,9092602(12) stabilny
86mSr 2955,68(21) keV 455(7) ns
87Sr 38 49 86,9088771(12) stabilny
87mSr 388.533(3) keV 2,815(12) h
88Sr 38 50 87,9056121(12) stabilny
89Sr 38 51 88,9074507(12) 50,57(3) d
90Sr 38 52 89,907738(3) 28,90(3) lat
91Sr 38 53 90,910203(5) 9,63(5) h
92Sr 38 54 91,911038(4) 2,66(4) h
93Sr 38 55 92,914026(8) 7,423(24) min
94Sr 38 56 93,915361(8) 75,3(2) s
95Sr 38 57 94,919359(8) 23,90(14) s
96Sr 38 58 95,921697(29) 1,07(1) s
97Sr 38 59 96,926153(21) 429(5) ms
97m1Sr 308,13(11) keV 170(10) ns
97m2Sr 830,8(2) keV 255(10) ns
98Sr 38 60 97,928453(28) 0,653(2) s
99Sr 38 61 98,93324(9) 0,269(1) s
100Sr 38 62 99,93535(14) 202(3) ms
101Sr 38 63 100,94052(13) 118(3) ms
102Sr 38 64 101,94302(12) 69(6) ms
103Sr 38 65 102,94895(54) 50 ms (na pewno więcej niż 300 ns)
104Sr 38 66 103,95233(75) 30 ms (na pewno więcej niż 300 ns)
105Sr 38 67 104,95858(75) 20 ms (na pewno więcej niż 300 ns)

Jeżeli chodzi o opady strontu-90 z chmur radioaktywnych, to największa jego część trafiła nad Wyspy Brytyjskie, jednak w postaci cząstek zjonizowanych, gotowych od razu wejść w obieg przyrody.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.