Czarnobyl Wiki
Advertisement

W Czarnobylu rozpoczęto przygotowywanie terenu pod budowę nowego sarkofagu dla bloku nr 4. Trwa też demontaż bloków nr 1 i 2 oraz wyładunek paliwa z reaktora bloku nr 3.

Przypomnijmy - 26 kwietnia 1986 doszło w tam do najpoważniejszej w historii energetyki jądrowej awarii. Na skutek gwałtownego wzrostu mocy doszło do dwóch eksplozji - najpierw pary a później uwolnionego wodoru - które zniszczyły reaktor oraz budynek w którym się mieścił (obudowy bezpieczeństwa nie było). Do atmosfery zostały uwolnione duże ilości radioizotopów.

Po awarii władze wstrzymały już rozpoczętą budowę dwóch kolejnych reaktorów RBMK-1000 dla Czarnobylskiej EJ, ale trzy pozostałe pracowały nadal. Reaktor nr 2 wyłączono w 1991 (po pożarze bloku na skutek spięcia w instalacji elektrycznej), nr 1 w 1996 zaś nr 3 w 2000 r. Spowodowany tym ubytek mocy w systemie energetycznym Ukrainy częściowo zrekompensowano budową nowych reaktorów w Chmielnickiej EJ i Elektrowni Jądrowej Równe przy finansowym wsparciu instytucji międzynarodowych.

Obecnie przy bloku nr 4 trwają prace przygotowawcze do budowy nowego sarkofagu, którego koszt wyniesie ok. 1 mld $. Umożliwi on demontaż obecnego, wzniesionego w ogromnym pośpiechu przez władze Związku Radzieckiego kilka miesięcy po awarii, którego stan jest na tyle zły, że grozi zawaleniem. Nowy sarkofag ma mieć postać wielkiego stalowego łuku pokrywającego blok reaktora nr 4 oraz część hali turbin - Nowy sarkofag

Z części hali turbin dla bloku nr 1 wymontowano już pierwsze urządzenia. Dziennie wywożone jest ok. 10 ton sprzętu. Rozbiórka bloku ma się zakończyć w 2020-22 r.

Trwa wyładunek paliwa z reaktora nr 3 - po kilkuletnim okresie przechowywania w rdzeniu celem schłodzenia. Dziennie wyjmowanych jest 9 zestawów paliwowych (w sumie jest ich 1000). Sa one następnie umieszczane w suchym przechowalniku na terenie elektrowni, część będzie jednak mieszczona w basenach ze względu na ograniczoną pojemność przechowalnika - do czasu wybudowania kolejnego. Ostatnie zestawy zostaną wyciągnięte z reaktora pod koniec czerwca.

Nasunięto Arkę. Projekt wyniósł 1,5mld euro, wyładowanie materiałów będzie kosztować więcej. Zaczęto rozmontowywać stary sarkofag w lutym, nie oszacowano kiedy skończą.

Advertisement