FANDOM


27 listopada

Oficjalna strona internetowa Zony ГСП ЧАЭС informuje o obecnym stanie prac w elektrowni.

Stan bloków nr 1, 2 i 3 reglamentowy. Wszystkie prace personelu przebiegają zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Wskaźnik zanieczyszczenia środowiska poniżej możliwego poziomu. Odpowiednio do ustawy „O doprowadzeniu reaktora nr 3 Czarnobylskiej AES do stanu ostatecznego zatrzymania”, na tymże bloku trwają prace związane z suchą konserwacją ustawień reaktora. Prowadzone są roboty dotyczące wywozu zużytego paliwa. Odpady wywozi się do basenów bloków nr 1 i 2. Na dzień 27 listopada 2009 roku wywieziono 167 jednostek odpadów. Ogółem trzeba przetransportować tam 400 jednostek.

Kontrolowane parametry Sarkofagu nie przekraczają dopuszczalnych norm. Główne prace dotyczące Sarkofagu to:

  • Przygotowanie miejsc budowy pod prace związane ze wzniesieniem Nowego Sarkofagu (odcinki północne i południowe).
  • Montaż systemów przeciwpożarowych Sarkofagu (SPPZ).
  • Rekonstrukcja systemu kontroli dostępu do Sarkofagu.
  • Stworzenie zintegrowanego zautomatyzowanego systemu zarządzania Sarkofagiem (IASK).

Specjalnym projektem Czarnobylskiej AES jest utworzenie HOJaT-2, czyli nowego składowiska odpadów. Utworzono listę przeszkód, które są już usuwane. Projekt został przesłany do zbadania przez Główny Ukraiński Inspektorat Ekspertyz (ГКЯР).

Źródło Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.