FANDOM


27 listopada

Oficjalna strona internetowa Zony ГСП ЧАЭС informuje o obecnym stanie prac w elektrowni.

Stan bloków nr 1, 2 i 3 reglamentowy. Wszystkie prace personelu przebiegają zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Wskaźnik zanieczyszczenia środowiska poniżej możliwego poziomu. Odpowiednio do ustawy „O doprowadzeniu reaktora nr 3 Czarnobylskiej AES do stanu ostatecznego zatrzymania”, na tymże bloku trwają prace związane z suchą konserwacją ustawień reaktora. Prowadzone są roboty dotyczące wywozu zużytego paliwa. Odpady wywozi się do basenów bloków nr 1 i 2. Na dzień 27 listopada 2009 roku wywieziono 167 jednostek odpadów. Ogółem trzeba przetransportować tam 400 jednostek.

Kontrolowane parametry Sarkofagu nie przekraczają dopuszczalnych norm. Główne prace dotyczące Sarkofagu to:

  • Przygotowanie miejsc budowy pod prace związane ze wzniesieniem Nowego Sarkofagu (odcinki północne i południowe).
  • Montaż systemów przeciwpożarowych Sarkofagu (SPPZ).
  • Rekonstrukcja systemu kontroli dostępu do Sarkofagu.
  • Stworzenie zintegrowanego zautomatyzowanego systemu zarządzania Sarkofagiem (IASK).

Specjalnym projektem Czarnobylskiej AES jest utworzenie HOJaT-2, czyli nowego składowiska odpadów. Utworzono listę przeszkód, które są już usuwane. Projekt został przesłany do zbadania przez Główny Ukraiński Inspektorat Ekspertyz (ГКЯР).

Źródło Edytuj