FANDOM


Czarnobylit – silnie radioaktywna substancja krystaliczna sztucznego pochodzenia, składająca się głównie z krzemianu cyrkonu z domieszką uranu (do 10%). Został odkryty w korium po katastrofie w Czarnobylu.