FANDOM


Encyklopedyczność to kryterium przyjęcia tematu do encyklopedii. Inaczej – jeżeli temat można opisać artykułem, uznajemy go za encyklopedyczny.

Jakie tematy uznajemy za encyklopedyczne? Edytuj

 • Aspekty katastrofy Czarnobylskiej, jak jego przyczyny, skutki, oddziaływania, które opisujemy w osobnych artykułach.
 • Osoby: likwidatorów, dowódców wojskowych, pracowników CzAES znajdujących się na elektrowni 26 kwietnia 1986 roku, członków komisji, dziennikarzy pracujących nad Zoną, naukowców mających związek z Czarnobylem, polityków międzynarodowych oraz organizacje mających związek z Zoną, radzieckich informatorów.
 • Pierwiastki o izotopach promieniotwórczych lub mających wykorzystanie w technikach jądrowych.
 • Strony internetowe regularnie prowadzone o Zonie.
 • Książki, piosenki i gry o Czarnobylu, autorstwa zawodowców.
 • Rodzaje reaktorów.
 • Zjawiska fizyczne mające związek z energetyką jądrową lub awarią w Czarnobylu.
 • Charakterystyczne przedmioty używane podczas likwidacji skutków lub w dzisiejszej radiologii.
 • Miejscowości w Zonie.
 • Ulice i ważniejsze budynki w Prypeci.
 • Pomniki w Zonie lub z nią związane.

Jakie tematy uznajemy za nieencyklopedyczne? Edytuj

 • Skażenia na poszczególnych terenach.
 • Osoby takie jak pojedynczy mieszkańcy Zony, autorzy piosenek, tylko autorzy książek lub gier, webmasterzy stron internetowych, naukowcy pracujący nad prawami atomistyki.
 • Fora, nieaktywne lub nieregularnie prowadzone o Czarnobylu.
 • Podtypy reaktorów.
 • Personalne przedmioty likwidatorów lub innych ludzi pracujących w Zonie.
 • Zwyczajne budynki w Prypeci.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.